Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

El present avís legal establix les condicions d'ús del lloc www.escalepou.com que ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L. amb domicili social al C/ MAJOR,35 08505 SANTA EULÁLIA DE RIUPRIMER -Barcelona-, amb CIF B- 64227234 , posa a la disposició dels usuaris d'internet.

Per a establir una comunicació directa i efectiva, consulti la pàgina de Contacte.

Acceptació

L'accés al lloc  www.escalepou.com com atribuïx la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari, de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal.
                                   
El contingut del present Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l'usuari serà respecte de la versió de l'Avís Legal publicat per ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L en el moment en el qual l'usuari accedeixi al lloc web. En conseqüència, cada vegada que l'usuari accedeixi al situat web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal.

L'accés al lloc web www.escalepou.com es troba igualment sotmès a tots els avisos, condicions d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'usuari per ESCALÉ POU CORREDORIA DE ASSEGURANCES S.L que substitueixin, completin i/o modifiquin el present Avís Legal.

Condicions d’ ús

L'usuari es compromet a fer ús del lloc web www.escalepou.com de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars publicades per a certs serveis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web i identifiqui a ESCALÉ POU CORREDORIA DE ASSEGURANCES S.L., són propietat d'aquesta Societat. Així mateix, els drets d'explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web corresponen a ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L tal com consta en el “copyright” el que no podran ser utilitzats per l'usuari més enllà del que sigui imprescindible per a l'accés a les utilitats i serveis subministrats a través del lloc web, excepte autorització expressa d’ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES.

L'usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web, inclosos marques, noms comercials o signes distintius, tret que conti amb l'autorització del titular dels drets, ni a suprimir manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets.

L'usuari ha d'abstenir-se d'obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mecanismes diferents dels quals, si escau, s'hagin posat a la seva disposició o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet sempre que, aquests últims, no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.

Per a accedir a la informació continguda en el lloc web i fer ús dels serveis oferts, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

La responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon a les persones al càrrec de les quals es troben. Com a través d'Internet és possible accedir a continguts que poden ser inadequats per a menors, s'informa als usuaris de l'existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts als quals poden accedir els menors.

Utilització de Cookies

ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L li informa que actualment, durant la navegació pel lloc web, no s'utilitzen “cookies” però es reserva el dret a utilitzar-los en un futur, en previsió de possibles incorporacions de serveis avançats. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten al nostre sistema recordar les característiques o preferències de navegació de l'usuari. Aquestes “cookies” s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l'usuari. En cap cas poden llegir informacions emmagatzemades en l'ordinador, servint exclusivament per a les fins internes, com la personalització de la navegació i la generació d'estadístiques d'accés a aquest lloc web que ens permetin millorar els serveis oferts en el mateix. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si-us-plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Exclusió de responsabilitat i límit de garanties

Les dades, textos, informacions, Plecs de Condicions, gràfics o vincles publicat en el lloc web www.escalepou.com són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos sense que, el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i ESCALÉ POU CORREDORIA DE ASSEGURANCES S.L En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, prevaldrà aquesta última. S'adverteix a l'usuari que abans de realitzar qualsevol acció derivada del contingut comercial del lloc web, verifiqui la informació obtinguda posant-se en contacte amb el departament comercial.

L'anterior és aplicable amb excepció d'aquells serveis la contractació dels quals s'ofereixi a través del lloc web i el seu accés estigui subjecte a condicions particulars publicades en ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L i acceptades per l'usuari.

ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L exclou, amb tota la extenció permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, per defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa , que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en la web. Els enllaços i hipertextos que, si escau, possibilitin l'accés a través del lloc web a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control de ESCALÉ POU CORREDORIA DE ASSEGURANCES S.L pel que aquesta Societat no es fa responsable de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d'aquesta informació.

ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L no es fa responsable de l'incompliment del qualsevol norma aplicabe que pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. Tampoc es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials registrades o no que, no sent propietat d’ ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L, apareguin en el lloc web.

ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L no garanteix la continuïtat del funcionament i la disponibilitat del lloc web, no obstant això la qual cosa, i en la mesura del possible, advertirà de les interrupcions que conegui amb caràcter previ que concorrin.

ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altre element en els serveis prestats per tercers als quals l'usuari accedeixi a través del lloc web, que puguin produir fallada, o alteracions en el seu software o hardware, documents i fitxers emmagatzemats en sistema informàtic.

Protecció de dades de caràcter personal

Per a accedir a algun dels serveis oferts a través del lloc web o obtenir informació addicional, l'usuari haurà de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. ESCALÉ POU CORREDORIA D´ASSEGURANCES S.L tractarà aquestes dades conforme a les condicions publicades en la seva Política de protecció de dades i amb subjecció a l'establert en les condicions particulars del corresponent servei.

llei de protecció de dades.

Formulari de contacte

Es requereix informar tots els camps

Localització

Escalé Pou - Santa Eulàlia

Escalé Pou - Torelló

 Dissenyat per Business Tic Consultoria www.btic.cat